Anthé is een plek waar elk kind op zijn eigen unieke manier kan groeien en bloeien door in verbinding te staan met zichzelf, de ander en de natuur.

 

Onze maatschappij is hectisch en veeleisend. Ook aan kinderen worden op jonge leeftijd al hoge eisen gesteld. Als gevolg daarvan zien we dat het emotioneel welbevinden van kinderen in het gedrang komt. Kinderen hebben vaak te kampen met een laag zelfbeeld en zijn op momenten van rust onvoldoende in staat om zich goed te kunnen ontspannen. Bij Anthé gaan we met dit gegeven aan de slag zodat ieder kind op zijn eigen unieke manier kan ontwikkelen. Dit doen we door kinderen in verbinding te laten staan met zichzelf, de ander en met de natuur doorheen een gevarieerd aanbod. Je kan ons ook boeken voor een vorming in jouw organisatie, opvang of school.

 

We hebben gekozen voor de Griekse naam Anthé omdat dit 'in bloei staan' betekent wat verwijst naar het kind in ontwikkeling. We hebben voor een Panda als beeld gekozen omdat deze beer de belangrijke waarden van ons in Anthé weerspiegelt: 

  • We zijn empathisch 
  • We hebben een positieve kijk op het leven.
  • We zijn gevoelig voor onze omgeving.
  • We stralen rust uit.
  • We laten je op je gemak en veilig voelen.
  • We besteden voldoende aandacht aan wat voedend, koesterend en liefdevol is voor jezelf en anderen.
  • We knuffelen graag! : )

Aanbod: individuele begeleiding, groepsaanbod, opvoedingsondersteuning, vorming, yoga-natuurkampjes en zoveel meer.