Onze maatschappij is hectisch en veeleisend. Ook aan kinderen worden op jonge leeftijd al hoge eisen gesteld. Als gevolg daarvan zien we dat het emotioneel welbevinden van kinderen in het gedrang komt. Kinderen hebben vaak te kampen met een laag zelfbeeld en zijn op momenten van rust onvoldoende in staat om zich goed te kunnen ontspannen.

Anthé gaat met dit gegeven aan de slag en biedt via diverse activiteiten, lessenreeksen en workshops preventief en laagdrempelig begeleiding aan kinderen. Genieten, ervaren van innerlijke rust, ontwikkelen van een positief zelfbeeld en in voeling leren staan met zichzelf staat hierbij centraal. Het aanbod is steeds individueel of in kleine groep zodat ieder kind op zijn eigen unieke manier kan ontwikkelen.

 

Aanbod: yoga, workshops, duo-workshops en yoga-natuurkampjes