Kinderyoga nét ietsje anders

Curieuze neuzen

 

Tijdens de sessie 'curieuze neuzen' maakt het kind spelenderwijs kennis met yoga en tal van andere creatieve methodieken zoals sherborne, snoezelen, sensopatisch spel, DoReMi-muziekbeleving enzovoort. Ontdekken, beleven en ontspannen staat hierbij centraal. 

Concept ontwikkeld door Anthé

 

 

Adem in, adem uit

kinder- & tieneryoga

 

Tijdens de sessie 'kinderyoga' maakt het kind spelenderwijs kennis met yoga. De sessies zijn aangepast aan de belevingswereld van het kind. Kinderyoga is niet competitief, je mag er helemaal jezelf zijn. In Kinderyoga doe je het altijd goed wat een positief effect heeft op het zelfbeeld! Bijkomend leert het kind respect te hebben voor eigen grenzen en die van de anderen. Ervaren van innerlijke rust staat bij kinderyoga centraal.

 

creatieve kinder- & tieneryoga

Tijdens de sessie crea-yoga maakt het kind spelenderwijs kennis met yoga en crea. 

 

 

 

Ga mee op creatieve ontdekkingstocht

creaZEN

 

Tijdens de sessie 'creaZEN' wordt het kind doormiddel van een verhaal, visualisatie, natuurbeleving of muziek mee op creatieve ontdekkingstocht genomen. Vervolgens gaat het kind aan de slag met allerlei beeldende creatieve middelen zoals teken- en schilder materiaal, wol, klei, steen,... 

In de sessie creaZEN ontdekt het kind als het ware zijn eigen schat aan creativiteit. Het leren voelen neemt hier een centrale rol in waardoor het kind op intuïtieve wijze leert werken. Binnen de sessies creaZEN gaat het om het proces en niet om het product of het eindresultaat. Uit dit proces ontstaat een beeld dat op dat moment klopt met het gevoel en de beleving van het kind en dit eerder los van de gedachtegang. Er zijn dan ook geen verwachtingen. Alles wat het kind doet is goed. Tijdens de sessies creaZEN gaan we vooral genieten, buiten de lijntjes kleuren en ontspannen. Het is een ontdekkingsreis!

Concept ontwikkeld door Anthé

 

 

Groei en bloei

Sherborne

 

Tijdens de sessie sherborne worden er individueel, met twee of met meer bewegingsactiviteiten gedaan met als doel de ontwikkeling van de totale persoonlijkheid te bevorderen. De Sherborne bewegingspedagogiek beoogt naast de motorische en cognitieve ontwikkeling, ook doelstellingen op sociaal en affectief-emotioneel vlak, nl: Zelfvertrouwen en vertrouwen in de omgeving zijn hierbij twee centrale begrippen.

Het groeien van zelfvertrouwen gebeurt doorheen de vele bewegingsspelen die gericht zijn op de ontwikkeling van lichaamsbewustzijn en ruimtebewustzijn.

Het vertrouwen in anderen groeit tijdens de verschillende relatiespelen.

 

 

Zullen we samen, gewoon samen

Ik heb je lief

 

'Ik heb je lief' zijn duo-workshops waar kinderen samen kunnen genieten en ontspannen met iemand die ze lief hebben.

vb. ouder & kind yoga

Samen yoga doen. Niet enkel naast elkaar, maar ook met, op en onder elkaar!

 

 

Groei en bloei

Ik zie, ik zie wat jij niet ziet

 

Kinderen horen, zien en voelen meer dan we zouden denken. Bepaalde gebeurtenissen waar kinderen mee geconfronteerd worden kunnen dan ook een diepe indruk nalaten. Veel kinderen vinden het moeilijk om deze emoties een plaats te geven en onder woorden te brengen. Dit uit zich op termijn vaak in lichamelijke en/of psychische klachten. Tijdens de sessies 'ik zie, ik zie wat jij niet ziet' gaan we hier mee aan de slag. De sessies zijn een preventieve en laagdrempelige vorm van begeleiding. Tijdens de sessies gaan we in een klein groepje op een speelse en creatieve manier aan de slag met een bepaald thema.

Thema's die aan bod kunnen komen zijn: hoogsensitiviteit, scheiding, faalangst, rouw...

 

(ont)spannend kamp

Een appeltje voor de dorst

 

Anthé organiseert leuke (ont)spannende kampjes waar kinderen ondergedompeld worden in een waar avontuur vol yoga, leuke workshops en vooral veel plezier! Het emotioneel welbevinden, gezonde voeding, ecologisch spelmateriaal, contact met natuur en dier staan hierbij centraal. De kampjes zijn inclusief, dat wil zeggen dat kinderen met een specifieke hulpvraag of handicap ook welkom zijn.

...