Gebeurtenissen zoals echtscheiding, pesten, rouw of verlies kunnen een grote impact hebben op kinderen. Deze heftige emoties kunnen leiden tot lichamelijke of psychische klachten, die afwijkend gedrag als gevolg kunnen hebben. Veel kinderen vinden het moeilijk om deze emoties een plaats te geven en onder woorden te brengen. Het op creatieve wijze uiten van hun emoties verloopt makkelijker en heeft vaak een positieve uitwerking. Binnen de creatieve (beeldende) begeleiding ga ik met dit gegeven aan de slag en help ik kinderen om hun emoties uit te drukken door middel van tekenen, schilderen, kleien of het bewerken van materialen. Het is een laagdrempelige vorm van begeleiding die hen kan helpen aan hun eigen hulpvraag te werken, zonder dat ze in woorden moeten uitleggen wat er aan de hand is. Wanneer er nood is aan gespecialiseerde ondersteuning, verwijs ik door naar een erkend psychotherapeut. Creatieve begeleiding kan individueel of in groep gevolgd worden.

 

Socio-emotionele problemen kunnen zich bij kinderen op verschillende manieren manifesteren:

-verlegenheid

-concentratieproblemen

-slaapproblemen

-lichamelijke klachten (buikpijn of hoofdpijn)

-stemmingsklachten

-angst

-somberheid

-agressie

...

 

Begeleiding afspraak praktisch
Individuele sessies of in groep op aanvraag De eerste sessie nodig ik de ouder(s) samen met het kind uit voor een verkennend gesprek. Van hieruit worden 1 of meerdere doelstellingen bepaald. De volgende afspraken wordt het kind alleen begeleid. Een sessie duurt ongeveer een uur en kost €35. Het verkennend gesprek is gratis. Wanneer er nood is aan gespecialiseerde ondersteuning, verwijs ik door naar een erkend psychotherapeut.